Har du koll på användarvillkoren i sociala medier?

Har du koll på användarvillkoren i sociala medier?

Bakgrund Något som ofta kommer upp handlar om användarnas innehåll som de skapat för sociala medier. Det jag talar om är det som ofta benämns upphovsrätt.  Men, det ser inte ut riktigt på det här sättet i sociala medier. Därför behöver du ha koll på vilka...
Beteenden i sociala medier

Beteenden i sociala medier

Inledning Sociala medier är något som är viktigt för många och det finns både en framsida och en baksida. Idag vill jag fokusera på det vi kan kalla för baksidan.  Problematiska beteenden När vi nu tittar runt i de olika sociala kanalerna så finns det en hel del...
En naturlig befolkningsminskning i Europa!

En naturlig befolkningsminskning i Europa!

I boken National Populism – The Revolt Against Liberal Democracy, så förklarar Roger Eatwell och Matthew Goodwin att officiella data från EU, visar på att det sker och kommer att ske en naturlig befolkningsminskning i Europa.  De nämner bland annat att det här...
USA förstår sig inte på unga muslimer!

USA förstår sig inte på unga muslimer!

Bakgrund Att interagera med sin omvärld kräver både kunskap och förståelse för olika kulturer och människor. Här har det varit svårt för USA vad gäller att nå i första hand unga muslimer.     Ett misslyckande Ett av de största problemen beskriver Farah Pandith, som...
Majoriteten blev den nya minoriteten i USA!

Majoriteten blev den nya minoriteten i USA!

Bakgrund USA förändras i rätt så snabb takt. Det som har hänt om vi studerar denna stora nation över en längre tid är att migrationen har förändrats. Tidigare var det i första hand vita Européer. Men, det kom sedan att övergå i att det kom fler från Asien, Afrika och...
Forskning om hat!

Forskning om hat!

Bakgrund Under en längre tid så har vi kunnat se hur polariseringen ökar och det gäller runt om i Europa och i andra delar av världen. Det handlar både om ute i verkligheten och på nätet.   Hur kan vi förstå hatet? Carolin Emcke har skrivit den nya boken AGAINST HATE...
Så uppfattas USA – tre olika synsätt!

Så uppfattas USA – tre olika synsätt!

Inledning USA är ett land som alla har en åsikt eller förhållningssätt till oavsett var man hör hemma politiskt.  Men, det är inte enskilda individer det handlar om den här gången, utan olika skolbildningar som är fokuset för denna artikel.  Det finns egentligen tre...
Globaliseringens baksida

Globaliseringens baksida

Bakgrund Globalisering är ett begrepp som används väldigt ofta utan att det egentligen definieras eller problematiseras. Man kan förstå globalisering som en form av öppnande av gränser och att man tar bort olika former av hinder, för att bland annat underlätta handel...