Sociala medier!

Sociala medier har funnits ett tag och det fanns alternativ innan Facebook kom att bli den stora plattformen.

 

Vad avses med sociala medier?

Christian Fuchs som är professor i Sociala medier lyfter i sin bok Social Media – a critical introduction fram att det handlar om en mjukvara, eller snarare ett eller flera verktyg som gör det möjligt för oss att dela, samarbeta, genomföra kollektiva handlingar och det utanför det ramverk av traditionella institutioner som vi känner till sedan tidigare.

En del liknar ordet sociala medier, vid ett nytt buzzword där det bland annat är fokus på de gemenskaper som kan växa fram och där vi kan kommunicera, dela eller i vissa fall spela spel (Fuchs.2014:35).