Sociala medier!

Sociala medier har funnits ett tag och det fanns alternativ innan Facebook kom att bli den stora plattformen.

 

Vad avses med sociala medier?

Christian Fuchs som är professor i Sociala medier lyfter i sin bok Social Media – a critical introduction fram att det handlar om en mjukvara, eller snarare ett eller flera verktyg som gör det möjligt för oss att dela, samarbeta, genomföra kollektiva handlingar och det utanför det ramverk av traditionella institutioner som vi känner till sedan tidigare.

En del liknar ordet sociala medier, vid ett nytt buzzword där det bland annat är fokus på de gemenskaper som kan växa fram och där vi kan kommunicera, dela eller i vissa fall spela spel (Fuchs.2014:35).

 

Beteende i sociala medier

Hur ni agerar både som privatpersoner och företagare i sociala medier, spelar en viktig roll. Tänk på att alltid visa respekt och det gäller så klart även när ni får kritik för något som ni gör eller något ni har publicerat tidigare. 

 

Hashtags i sociala medier

Hashtags blir allt vanligare och det är något som användarna nyttjar när de söker efter något som de är intresserade av. Hur många hashtags man bör använda varierar mellan de olika sociala plattformarna. Så, glöm inte att skriva in relevanta hashtags direkt efter ert budskap.