Presentation

 

Hej,

 

Jag heter Mikael Drakenberg och min utbildningsbakgrund är inom statsvetenskap och juridik. Mina juridiska områden är offentligrätt, förvaltningsrätt och Internationell humanitär rätt (folkrätt).

Vad innebär nu det här? Det innebär att min statsvetenskapliga kompetens omfattar  stat, demokrati, förvaltning, ideologier och internationalisering.

Inom juridiken så innebär det att jag har mycket goda kunskaper om hur handläggningen ska gå till inom stat och kommun och hur verksamheter som bedrivs kan regleras, däribland av miljöskäl tex strålskyddslagstiftning. Folkrätten berör hur personer skyddas i samband med väpnade konflikter och vilket skydd som olika grupper åtnjuter, tex skydd av civila, sjukvårdspersonal och stridande (sårade soldater), men även vilket skydd som svenskar ute på FN-uppdrag åtnjuter när de befinner sig i en konfliktzon. Den internationella juridiken har sin grund i mänskliga rättigheter, som är att betrakta som universella rättigheter oavsett vilket land det handlar om.

Jag älskar att skriva och därför kommer jag att ha en blogg, där jag tar upp olika ämnen, som jag tror mina läsare kommer att vara intresserade av.