Ny app för att Facebook ska kunna övervaka dig!

Ny app för att Facebook ska kunna övervaka dig!

Ny övervakning från Facebook Facebook kommer inom kort att lansera en ny app som fått namnet “Study”.  Det här är ett nytt steg för Facebook och återigen kommer de att betala dig, för att kunna övervaka hur du använder din smartphone.  Den här nya appen...
Vad är cyberstalking?

Vad är cyberstalking?

Bakgrund Internet i sig är inte något nytt och de flesta av oss använder nätet dagligen för olika saker, antingen jobb, nöje eller för att handla.  Men, det finns en mörk baksida och att många människor har råkat illa ut och tyvärr är det ofta kvinnor som drabbas...
Naturen och öppna landskap

Naturen och öppna landskap

Bakgrund Vi talar ofta om stressen och ohälsan i vårt land. Det hänger ihop med arbetslivet och vår livsstil. Allt ska gå så fort och alla ska bo i storstäderna och alltid vara tillgängliga.  Kanske har vi tänkt helt fel och inte fått med alla bitar i rätt ordning. ...
Terrorismen har förändrats!

Terrorismen har förändrats!

Bakgrund Det är rätt så ofta som vi hör ordet / begreppet terrorism i samband med medias bevakning. Det är ett begrepp som är rätt så omtvistat. Men i Oxford English Dictionary, så definieras terrorism som  en otillåten användning av våld och provokation och då i...
Att påverka andra länders beteenden!

Att påverka andra länders beteenden!

Olika typer av makt behövs för att påverka andra länders beteenden   Statsvetaren Joseph Nye har kommit att forska och skriva mycket kring olika typer av makt som behövs för att få andra länder att göra som man önskar.  Han påpekar rätt så ingående att det i...
Ganska skrämmande om digitalt självskadebeteende!

Ganska skrämmande om digitalt självskadebeteende!

Mobbning, ohälsa och självskadebeteende! År 2017 presenterades forskningsresultat kring problemet med digitalt självskadebeteende. Forskarna som bland annat är verksamma vid US Cyberbullying Research Center i Wisconsin, genomförde undersökningen genom att välja ut...
Fakta om trakasserier på nätet!

Fakta om trakasserier på nätet!

Inledning Internet är inte bara en plats för positiva saker och marknadsföring åt olika företag. Det finns också en mycket mörk baksida, som vi behöver tala mycket mer öppet om, för att tillsammans försöka förändra situationen.    Survey om trakasserier på nätet!...
En tydlig spricka i Mellanöstern och Afrika!

En tydlig spricka i Mellanöstern och Afrika!

Bakgrund Vi ser klart och tydligt hur konfliktzonerna utökas och sprider sig. Vad det beror på går att diskutera, men det gäller att göra det på ett ansvarsfullt sätt, för att inte späda på den redan existerande polariseringen.    Vad har hänt hittills? Vi får gå...
Kärnvapenavtalet med Iran

Kärnvapenavtalet med Iran

Bakgrund Kärnvapenavtalet med Iran, eller som det heter på Engelska, Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) k9m på plats när Barack Obama var Amerikansk president. Varför tog då USA det här steget? Det handlar om att de trodde på att ett sådant här avtal skulle...
Lagstiftning mot spam i Sverige!

Lagstiftning mot spam i Sverige!

Bakgrund De flesta av oss har säkert kommit att bli arga eller trötta på skräppost som kommer till oss och det utan att vi beställt det.  Dock finns det ju en spambox dit sådant ska filtreras för att inte hamna i vanliga inboxen.    Vad säger den svenska...