Inledning

Internet är inte bara en plats för positiva saker och marknadsföring åt olika företag. Det finns också en mycket mörk baksida, som vi behöver tala mycket mer öppet om, för att tillsammans försöka förändra situationen. 

 

Survey om trakasserier på nätet!

Enligt en survey som genomfördes av The Australia Institute (TAI) under 2018, så svarade 44% av kvinnorna och 39% av männen att de blivit utsatta för någon form av trakasserier på nätet.

År 2017, så genomförde the Pew Center i USA en undersökning och där visade sig att 41% svarade att de blivit utsatta för någon form av trakasserier på nätet. Om vi bryter ner det här i män och kvinnor, så visade den här studien att 44% av männen, respektive 37% av kvinnorna upplevt någon form av trakasserier på nätet.

Vad är då de vanligaste formerna av trakasserier på nätet?

Den statistik som finns tillgänglig visar på att kränkande språkbruk är den vanligaste formen av trakasserier på nätet, enligt 27% av de svarande. 18% svarar att de blivit utsatta för oönskade sexuella bilder eller meddelanden. Hot om våld eller mordhot är också rätt så vanligt, vilket 8% svarat att de upplevt.

Enligt den survey som genomfördes i Australien, så svarar 24% av kvinnorna att de blivit utsatta för oönskade sexuella meddelanden eller nakenbilder. Bland männen, är motsvarande siffra 11%. Enligt samma undersökning, så svarade 32% av kvinnorna, respektive 23% av männen att de blivit utsatta för kränkande språkbruk.

I den survey som genomförts i Australien, så ställdes också frågan om de varit med om cyberhat / extremt hat på nätet. 8% svarade att de drabbats av direkt hat. Bryter vi ner det här i kvinnor och män, så svarade 9% av kvinnorna att de blivit utsatta för näthat och 6% av männen svarade att de blivit utsatta för näthat (Gorman.2019:65-67).