Har du koll på användarvillkoren i sociala medier?

Har du koll på användarvillkoren i sociala medier?

Bakgrund Något som ofta kommer upp handlar om användarnas innehåll som de skapat för sociala medier. Det jag talar om är det som ofta benämns upphovsrätt.  Men, det ser inte ut riktigt på det här sättet i sociala medier. Därför behöver du ha koll på vilka...
Beteenden i sociala medier

Beteenden i sociala medier

Inledning Sociala medier är något som är viktigt för många och det finns både en framsida och en baksida. Idag vill jag fokusera på det vi kan kalla för baksidan.  Problematiska beteenden När vi nu tittar runt i de olika sociala kanalerna så finns det en hel del...
En naturlig befolkningsminskning i Europa!

En naturlig befolkningsminskning i Europa!

I boken National Populism – The Revolt Against Liberal Democracy, så förklarar Roger Eatwell och Matthew Goodwin att officiella data från EU, visar på att det sker och kommer att ske en naturlig befolkningsminskning i Europa.  De nämner bland annat att det här...
USA förstår sig inte på unga muslimer!

USA förstår sig inte på unga muslimer!

Bakgrund Att interagera med sin omvärld kräver både kunskap och förståelse för olika kulturer och människor. Här har det varit svårt för USA vad gäller att nå i första hand unga muslimer.     Ett misslyckande Ett av de största problemen beskriver Farah Pandith, som...