Fattigdomen i USA

Fattigdomen i USA

Bakgrund Många tror att de per definition har det mycket bättre ställt ekonomiskt i USA, än vad vi har här i Europa. Men, så är inte fallet.  Fattigdom i USA För att bidra till en ökad förståelse av skillnaderna mellan USA och stora delar av västvärlden, när det...
USA förstår sig inte på unga muslimer!

USA förstår sig inte på unga muslimer!

Bakgrund Att interagera med sin omvärld kräver både kunskap och förståelse för olika kulturer och människor. Här har det varit svårt för USA vad gäller att nå i första hand unga muslimer.     Ett misslyckande Ett av de största problemen beskriver Farah Pandith, som...
Majoriteten blev den nya minoriteten i USA!

Majoriteten blev den nya minoriteten i USA!

Bakgrund USA förändras i rätt så snabb takt. Det som har hänt om vi studerar denna stora nation över en längre tid är att migrationen har förändrats. Tidigare var det i första hand vita Européer. Men, det kom sedan att övergå i att det kom fler från Asien, Afrika och...
Så uppfattas USA – tre olika synsätt!

Så uppfattas USA – tre olika synsätt!

Inledning USA är ett land som alla har en åsikt eller förhållningssätt till oavsett var man hör hemma politiskt.  Men, det är inte enskilda individer det handlar om den här gången, utan olika skolbildningar som är fokuset för denna artikel.  Det finns egentligen tre...
Federalt integritetsskydd saknas i USA

Federalt integritetsskydd saknas i USA

  Den personliga integriteten och hur den skyddas är något som har kommit att diskuteras rätt så ofta.  Vi vet nu att på federal nivå i USA så finns det inte någon rätt till integritet. Det som finns är ren reglering i 4:e tillägget till konstitutionen om...