Bakgrund

Många tror att de per definition har det mycket bättre ställt ekonomiskt i USA, än vad vi har här i Europa. Men, så är inte fallet. 

Fattigdom i USA

För att bidra till en ökad förståelse av skillnaderna mellan USA och stora delar av västvärlden, när det gäller den ekonomiska biten, så kan jag berätta för er att nivån av fattigdom är betydligt högre i USA. 

Nivån vad gäller relativt fattigdom ligger på 17% i USA, vilket är tre gånger så högt som i Danmark. Begränsar vi det sedan ytterligare och tittar närmare på barnfattigdomen, så låg den på 23% år 2009, vilket är mycket högre än i många andra länder i västvärlden. 

 

Varför är det så stora skillnader?

Det handlar i grund och botten om vilken politik som olika länder valt att föra. Många välutvecklade länder i västvärlden har medvetet valt att driva en politik, där de ekonomiska vinster som skapats har kommit många till del, men så är inte fallet i USA. 

 

Vad anser det amerikanska folket?

Ett antal opinionsundersökningar har genomförts och där framkommer det att en stor majoritet av det amerikanska folket är extremt missnöjda vad gäller den extrema ekonomiska ojämlikheten och är villiga att göra något åt det här problemet (Page & Gilens.2017:46-50)