Inledning

USA är ett land som alla har en åsikt eller förhållningssätt till oavsett var man hör hemma politiskt. 

Men, det är inte enskilda individer det handlar om den här gången, utan olika skolbildningar som är fokuset för denna artikel. 

Det finns egentligen tre olika skolbildningar när det handlar om hur USA uppfattas, nämligen imperieskola, hegemonisk skola och en konservativ skola.

 

Imperieskolan

 Imperieskolan kännetecknas av att de uppfattar USA och Washington som vår tids Rom. Det vill säga ett imperium med ett centrum och i det här fallet Washington. 

 

Hegemonisk skola

Den hegemoniska skolan väljer istället att tala om värden i termer av det klassiska Atén, nämligen som att det består av en koalition av villiga allierade. 

 

Konservativ skola

 

Den konservativa skolan skiljer sig väldigt mycket från de två föregående skolbildningarna därför att de envist håller fast vid att ett land som USA bör fokusera på att använda sin enorma militärmakt för att på det sättet försöka försvara både den mänskliga civilisationen och friheten (McCoy.2017:57-59).