Den personliga integriteten och hur den skyddas är något som har kommit att diskuteras rätt så ofta. 

Vi vet nu att på federal nivå i USA så finns det inte någon rätt till integritet. Det som finns är ren reglering i 4:e tillägget till konstitutionen om ”protection against unlawful search and seizure”. 

Därför har det uppstått ett stort hål, vilket har medfört att ett flertal olika amerikanska delstater har kommit att implementera lagstiftningar om integritetsskydd och vissa regleringar för att bättre skydda medborgarna.

Går vi från livet utanför nätet till livet på nätet så finns det i dagsläget lagar och regler som begränsar företagens aktiviteter på nätet. 

Många av dagens plattformar har kommit att växa fram under en helt annan tid, nämligen en tid då den amerikanska ekonomin har kommit att kännetecknas av omfattande avregleringar. 

Så fort det blivit tal om några former av regleringar, så har svaret kommit i form av fraser som job-killing regulations (McNamee.2019:201).