Skillnaderna mellan svensk och amerikansk politik

Politik handlar om att vilja

För att kunna förändra så måste politik handlar om att det finns en ärlig vilja att förändra till det bättre. 

Att jämföra länder, politik och system

Det är svårt att jämföra politiken i två så olika länder och system. Den största skillnaden är att i Sverige råder parlamentarism och i USA är det presidentsystem, även om det finns ett så kallat representanthus, med folkvalda politiker.

Dessutom finns det basra två etablerade partier inom amerikansk politik, nämligen Republikanerna och Demokraterna. Ett annat problem vad gäller att göra en jämförelse, är att USA har ett federalt system, där delstaterna har mycket makt och självbestämmande inom många olika frågor och inom rättsväsendet.

AMERIKANSK POLITIK

TRE SMÅPARTIER I USA

Det finns dock tre minimala partier förutom Demokraterna och Republikanerna, nämligen Libertarianerna, Gröna och Konstitutionspartiet.

DEMOKRATERNA

Demokraterna ligger närmare de vi känner till som socialdemokrater i Sverige.

REPUBLIKANERNA

Republikanerna däremot ligger närmare de konservativa och har därmed mest gemensamt med till exempel Moderaterna och Kristdemokraterna. Sedan finns det ju falanger inom republikanerna som brukar beskrivas och benämnas neokonservativa. Republikanerna i USA har ju kommit att splittras i en mainstream grupp och de som valt att istället närma sig Tea-party högern.

KONFLIKTYTAN I AMERIKANSK POLITIK

Den stora konflikten i amerikansk politik idag, står mellan Trump administrationen och delstaten California, inom området miljö och klimat. California har världens hårdaste regler vad gäller utsläpp från fordon. Det här vill President Trump riva upp, vilket varken Guvernören eller den politiska ledningen i California är intresserade av.

SVENSK POLITIK

Tittar vi på de svenska partierna, så är ju Moderaterna och Kristdemokraterna att beteckna som konservativa. Således står de närmare republikanerna än vad till exempel S, MP och V gör. Centerpartiet och Liberalerna hör hemma i mitten, som en form av liberaler. De hör därmed inte hemma vare sig bland Demokrater eller Republikaner. Liberalerna har ju sprängts inifrån efter att Bengt Westerberg lämnade som partiledare och Jan Björklund kom in som ny partiledare. En av de första uttalandena som kom från Björklund var ju det här med att ”ge upp” det som han kallade för snällismen, det vill säga socialliberalismen.

Sedan är det bara Sverigedemokraterna som hör hemma bland de vi kan kalla för högerextrema eller nationalister. De har således en hel del gemensamt med de som i USA brukar benämnas Alt-right (alternativhögern).

GÅR DET ATT FÅ MAJORITET I RIKSDAGEN?

Rent teoretiskt, så finns det ett sätt att få majoritet i Riksdagen och det är om S+M+C+L+KD gör gemensam sak. Men, det är bara i teorin. Men, verkligheten är ju något helt annat. För, i Riksdagen låter det ofta som att S och M står mycket långt ifrån varandra i vissa frågor. Sedan är det ju som sagt var SD-problematiken och då är frågan vad i första hand M och KD vill med relationen till SD.

TVÅ DOMINERANDE PARTIER – INTE MÖJLIGT I SVERIGE

Som det ser ut idag, så är det inte möjligt att få två dominerande partier i Sverige, så som det är i USA. För, tittar vi på den statistik som finns idag, så är varken Moderaterna eller Socialdemokraterna tillräckligt stora.

Vill du läsa mer om politik och samhälle, för att förstå skillnaderna mellan USA och Sverige, så rekommenderar jag följande sida!

VI LEVER I EN KOMPLICERAD VÄRLD

Den här artikeln är bara en i raden av artiklar som berör vår omvärld och som Sverige påverkas av rätt så mycket. Vill du läsa mer om hur vi påverkas av vår omvärld, så kan jag rekommendera följande text som jag skrivit inom det här ämnet.