Bakgrund

Att länder har som mål att försöka påverka sin omvärld är i sig inte något nytt. Men, det finns olika sätt som det kan göras på beroende på vad respektive land har i sin verktygslåda. 

 

USA som exempel

Tittar vi lite närmare på just exemplet USA, så ser vi flera olika verktyg som de använder sig av och det har varit så sedan en lång tid tillbaka. 

 

Mjuk makt som påverkansfaktor

Under kalla kriget så kom de bland annat att använda sig av media på olika sätt, för att påverka länderna i Östblocket. Exempel på det här är Voice of America (VOA), som startades år 1942 och Radio Free Europe, som startades 1949. 

Film och sport kom också att användas som verktyg för att försöka påverka och bidra till förändring i Östblocket. 

Det här kallas för ”mjuk makt”, vilket ofta används som komplement till ”hård makt”. 

 

Hård makt som påverkansfaktor

Exempel på hård makt som USA kom att använda sig av är olika örlogsbaser som de förvärvat. År 1988, så hade USA cirka 800 örlogsbaser utanför sitt eget territorium. 

 

Ny säkerhetslag 1947

Mycket av de här sakerna har kommit att bli möjliga och även att utvecklas, då en ny säkerhetslag antogs år 1947. Det som har kommit att växa fram efter den här lagen är försvarsdepartementet, flygvapnet, nationella säkerhetsrådet och CIA. 

Som ett andra steg i utvecklingen för USA:s del så kom de att börja använda sig av signalspaning på mer global nivå, och år 1951 kom de att skapa National Security Agency (NSA). 

 

Desinformationskampanjer

Desinformation och olika former av kampanjstöd för att påverka olika val runt om i världen har också kommit att bli ett viktigt verktyg för att försöka påverka sin omvärld.

Under tidsperioden 1947 till 2000, så kom kampanjstöd och desinformationskampanjer att tillämpas i samband med 117 olika val, enligt en sammanställning som genomförts av Carnegie Mellon University. 

Tittar vi på USA:s del av det här, så stod USA för försök till påverkan i samband med 81 olika val. Hela 7 gånger i Italien, 5 gånger i Japan, och ett flertal olika tillfällen i Chile och Nicaragua (McCoy.2017:71-74).