Bakgrund

Dag för dag så trappas retoriken upp och hotet om en väpnad konflikt växer för varje dag. Problemet är att efter det senaste Presidentvalet i USA, så har den nuvarande Presidenten rivit upp den tidigare överenskommelsen mellan USA och Iran. 

 

Vad händer nu då?

Det är mycket vapenskrammel och olika former av påtryckningar och indirekta hot från USA mot Iran. USA kräver bland annat att det avtal som USA valde att lämna och riva upp måste Iran följa, men inte USA. 

På grund av att spänningarna ökar igen, så påverkas även oljepriset, som enligt de senaste uppgifterna ökat med 10%.