Terrorismen har förändrats!

Terrorismen har förändrats!

Bakgrund Det är rätt så ofta som vi hör ordet / begreppet terrorism i samband med medias bevakning. Det är ett begrepp som är rätt så omtvistat. Men i Oxford English Dictionary, så definieras terrorism som  en otillåten användning av våld och provokation och då i...
Att påverka andra länders beteenden!

Att påverka andra länders beteenden!

Olika typer av makt behövs för att påverka andra länders beteenden   Statsvetaren Joseph Nye har kommit att forska och skriva mycket kring olika typer av makt som behövs för att få andra länder att göra som man önskar.  Han påpekar rätt så ingående att det i första...
Ganska skrämmande om digitalt självskadebeteende!

Ganska skrämmande om digitalt självskadebeteende!

Mobbning, ohälsa och självskadebeteende! År 2017 presenterades forskningsresultat kring problemet med digitalt självskadebeteende. Forskarna som bland annat är verksamma vid US Cyberbullying Research Center i Wisconsin, genomförde undersökningen genom att välja ut...
Fakta om trakasserier på nätet!

Fakta om trakasserier på nätet!

Inledning Internet är inte bara en plats för positiva saker och marknadsföring åt olika företag. Det finns också en mycket mörk baksida, som vi behöver tala mycket mer öppet om, för att tillsammans försöka förändra situationen.    Survey om trakasserier på nätet!...
En tydlig spricka i Mellanöstern och Afrika!

En tydlig spricka i Mellanöstern och Afrika!

Bakgrund Vi ser klart och tydligt hur konfliktzonerna utökas och sprider sig. Vad det beror på går att diskutera, men det gäller att göra det på ett ansvarsfullt sätt, för att inte späda på den redan existerande polariseringen.    Vad har hänt hittills? Vi får gå...