Majoriteten blev den nya minoriteten i USA!

Majoriteten blev den nya minoriteten i USA!

Bakgrund USA förändras i rätt så snabb takt. Det som har hänt om vi studerar denna stora nation över en längre tid är att migrationen har förändrats. Tidigare var det i första hand vita Européer. Men, det kom sedan att övergå i att det kom fler från Asien, Afrika och...
Forskning om hat!

Forskning om hat!

Bakgrund Under en längre tid så har vi kunnat se hur polariseringen ökar och det gäller runt om i Europa och i andra delar av världen. Det handlar både om ute i verkligheten och på nätet.   Hur kan vi förstå hatet? Carolin Emcke har skrivit den nya boken AGAINST HATE...
Så uppfattas USA – tre olika synsätt!

Så uppfattas USA – tre olika synsätt!

Inledning USA är ett land som alla har en åsikt eller förhållningssätt till oavsett var man hör hemma politiskt.  Men, det är inte enskilda individer det handlar om den här gången, utan olika skolbildningar som är fokuset för denna artikel.  Det finns egentligen tre...
Globaliseringens baksida

Globaliseringens baksida

Bakgrund Globalisering är ett begrepp som används väldigt ofta utan att det egentligen definieras eller problematiseras. Man kan förstå globalisering som en form av öppnande av gränser och att man tar bort olika former av hinder, för att bland annat underlätta handel...