Bakgrund

För att förstå det här, så måste man samtidigt inse skillnaderna mellan muslimer / islam och radikal islam / islamisk extremism. 

Man ska nämligen akta sig för att bunta ihop folk bara på grund av deras religion. 

Alla muslimer är inte extremister. Det finns olika inriktningar inom Islam. Det finns sunnimuslimer och så finns det shiamuslimer. 

 

Vilka är extremisterna?

Till de vi kan kallas för extremisterna hör organisationer som Al Qaida, Islamiska staten (Irak / Syrien), Hizbollah (Libanon), Al Shabaab (Somalia) och en del andra grupperingar från andra länder. 

Al Qaida kan man se som det grundläggande ideologiska ramverket för extremister. 

Islamiska staten i sin tur har taget det hela ett eller ett par steg till genom att operationalisera själva ideologin och föra ute det till massorna med hjälp av sociala medier. Det har förts fram som en del av popkulturen i delar av den muslimska världen, för att på det sättet skapa en omfattande mobilisering bland ungdomar och på den vägen försökt bygga en global rörelse. 

De sprider sina budskap via tiotusentals Twitterkonton, podcasts, bloggar och andra former av kommunikation, med målet att rekrytera nya ungdomar. 

 

Utlänningar som åkt till IS

Enligt beräkningar som finns, så är det mer än 40.000 utlänningar från 110 olika länder, som har rest till Irak och Syrien för att krig för IS. Dock har det börjat minska redan under år 2016, då IS istället uppmanat muslimer att stanna i de länder där de befinner sig, för att där genomföra attacker individuellt. 

Europol har i sin rapport visat på att IS inblandning med potentiella våldsamma jihadister i västvärlden, ser ut att ha förändrats, från att träna dem till att istälet coacha, så kallade självlärda operatörer. 

 

Hur många har blivit dömda för samröre med IS?

Sedan november 2016, så har sammanlagt 111 personer i USA dömts för något brott, som har med IS att göra (Pandith.2019:70-72).