Att vara en outsider!

Att vara en outsider!

Bakgrund Sverige är ett land där allt inte är perfekt. Det finns många hinder och snubbeltrådar om man inte är försiktig. Det handlar om allt från sociala koder till att passa in.  Vad kan hända? Det som kan hända är att man måste vara på ett visst sätt och tillhöra...