Bakgrund

Sverige är ett land där allt inte är perfekt. Det finns många hinder och snubbeltrådar om man inte är försiktig. Det handlar om allt från sociala koder till att passa in. 

Vad kan hända?

Det som kan hända är att man måste vara på ett visst sätt och tillhöra rätt nätverk.

Sedan kan det också hända att du inte riktigt kommer till din rätt därför att du antingen flyttat mycket inom Sverige och aldrig kommit till ro.

Men, det kan även handla om att du flyttar ”hem” till Sverige efter flera år utomlands. Det är inte enkelt att flytta mellan länder och system. 

Är kunskap verkligen makt?

Kunskap är ett ord som ofta kommer upp på bordet. Men, kunskap garanterar inte att du har makt.

Alla utbildningar garanterar inte att du får jobb, därför att en del utbildningar är för teoretiska, så de inte riktigt passar in i vad arbetsgivare efterfrågar.

Det kan leda till att personer med långa teoretiska utbildningar får svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och riskerar att hamna i ett ofrivilligt utanförskap. 

Var nöjd med dig själv

Ibland är det bäst att bara vara sig själv och inte fundera på vad alla andra tycker och tänker om dig. Dock behöver du kunna lyssna och försöka samarbeta med andra, även när ni är olika som individer. 

För, alla duger precis som de är. Ingen är perfekt utan det gäller bara att ta ett steg i taget för att må bra. Låt inte andra styra över dig, utan du måste kunna säga ”nej” till vissa saker. För, om man säger ”ja” till allt så går du förr eller senare vilse i livet.