Bakgrund

De flesta av oss har säkert kommit att bli arga eller trötta på skräppost som kommer till oss och det utan att vi beställt det. 

Dock finns det ju en spambox dit sådant ska filtreras för att inte hamna i vanliga inboxen. 

 

Vad säger den svenska lagstiftningen?

Det är förbjudet att skicka e-postreklam till någon som inte har beställt den. Sådan reklam kallas för skräppost eller spam.

Lagen gäller inte all obeställd e-post, utan bara meddelanden med ett kommersiellt syfte. Opinionsbildning, upplysningar och liknande budskap räknas inte som skräppost.

Det är förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner och enskilda firmor, men inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer. Liknande regler gäller inom hela EU, för reklam via e-post, fax, SMS, MMS och automatiska uppringningar. Reglerna gäller inte pop-up-fönster på webbplatser.

 

Kan man anmäla ”spam”?

Den som får spam kan anmäla det till Konsumentverket.