Taggning och etikettsregler för sociala medier!

Taggning och etikettsregler för sociala medier!

Dagens tankar kring taggningar och etikettsregler för sociala medier   Idag vill jag prata lite om Facebook och vilka problem du riskerar att ställa till med om / när du är oförsiktig med taggningar. Det jag talar om är taggning av många människor under eller...
Kontrollen över Internet

Kontrollen över Internet

Bakgrund Internet är ju något som vi alla använder, men vi förstår kanske inte hur det ligger till med kontrollen eller det rättsliga.  Det är otroligt komplicerat eftersom det inte längre är USA som har ensam kontroll över Internet.  Problemet är att Internet är...
Fattigdomen i USA

Fattigdomen i USA

Bakgrund Många tror att de per definition har det mycket bättre ställt ekonomiskt i USA, än vad vi har här i Europa. Men, så är inte fallet.  Fattigdom i USA För att bidra till en ökad förståelse av skillnaderna mellan USA och stora delar av västvärlden, när det...
Messenger istället för Facebook!

Messenger istället för Facebook!

Att nå din publik! Låt oss för en gångs skull diskutera lite kring det här med synligheten på i första hand Facebook.  Som alla redan vet så har synligheten kommit att försämras. Vi kan titta på statistiken för olika profiler på Facebook, då blir det tydligt att många...
Situationen i Turkiet

Situationen i Turkiet

Bakgrund Turkiet som i princip utgör ett gränsland mellan Islam och västvärlden är ett land som under en tid försökt få komma med som medlem av EU.  Mycket har hunnit hända efter det här och situationen ser inte ut att ha förbättrats utan snarare försämrats.   ...
Vad vill egentligen populisterna och nationalisterna?

Vad vill egentligen populisterna och nationalisterna?

Bakgrund Under en längre tid så har vi kunnat konstatera att nationalister och populister har kommit att ta ett allt större utrymme på den politiska arenan runt om i Europa.  Därför känns det relevant att försöka förstå vad det är som de vill uppnå.  Carolin Emcke, en...
Konflikten i Yemen

Konflikten i Yemen

Bakgrund Konflikten i Yemen är komplicerad därför att det är en del av vad som kan kallas för ett “proxy war”. Inblandade i det här är Saudiarabien, Iran, Irak och Yemen.  Det påstås till och med att Saudiarabien ska ha gjort sig skyldiga till allvarliga...
Har du koll på användarvillkoren i sociala medier?

Har du koll på användarvillkoren i sociala medier?

Bakgrund Något som ofta kommer upp handlar om användarnas innehåll som de skapat för sociala medier. Det jag talar om är det som ofta benämns upphovsrätt.  Men, det ser inte ut riktigt på det här sättet i sociala medier. Därför behöver du ha koll på vilka...
Beteenden i sociala medier

Beteenden i sociala medier

Inledning Sociala medier är något som är viktigt för många och det finns både en framsida och en baksida. Idag vill jag fokusera på det vi kan kalla för baksidan.  Problematiska beteenden När vi nu tittar runt i de olika sociala kanalerna så finns det en hel del...