Bakgrund

Vi ser klart och tydligt hur konfliktzonerna utökas och sprider sig. Vad det beror på går att diskutera, men det gäller att göra det på ett ansvarsfullt sätt, för att inte späda på den redan existerande polariseringen. 

 

Vad har hänt hittills?

Vi får gå tillbaka till juni 2017, för att visa på något mycket allvarligt. Det handlar om att då valde Saudiarabien, Förenadearabemiraten, Bahrain, Yemen och Egypten att isolera Qatar.

Detta genomfördes för att de är rädda för att Qatar ska få stöd från Iran eller andra extrema grupperingar till exempel Al Qaida, Islamiska staten eller det muslimska Brödraskapet. 

Qatars enda stöd visade sig komma från Turkiet. 

 

Vad är det egentliga problemet?

Vad det i själva verket handlar om är att dispyten med Qatar riskerar at splittra Gulf Cooperation Council (GCC). I själva verket så är det inte Qatar som är problemet utan det starka inflytandet från Saudiarabien. 

Länder som Kuwait, Förenade arabemiraten, Bahrain och Oman, försöker stå emot påtryckningar från Saudiarabien. 

Samtidigt har länder som Djibouti, Somaliland, Chad, Senegal, Maldiverna och Mauretanien, valt att ställa sig på samma sida som Saudiarabien och Förenade arabemieraten. Däremot har Sudan, Etiopien, Somalia, Eritrea, Guinea och Seychellerna valt att förhålla sig neutrala. 

Turkiet däremot har valt att ställa sig på Qatars sida. 

Samtidigt så håller Förenade arabamiraten på att bygga en marinbas i Eritrea, vilket oroar Etiopien. 

Samtidigt så pågår bygget av en Saudisk marinbas i Djibouti, tillsammans med USA och Kina. 

Israel är också indragna i det här därför att de motsätter sig Qatar´s utrikespolitik i regionen, på grund av Qatars kopplingar till bland annat Hamas, Hizbollah och Iran (Gardner.2018:214).