Olika typer av makt behövs för att påverka andra länders beteenden

 

Statsvetaren Joseph Nye har kommit att forska och skriva mycket kring olika typer av makt som behövs för att få andra länder att göra som man önskar. 

Han påpekar rätt så ingående att det i första hand är tal om hård makt respektive mjuk makt. 

 

Hård makt

Hård makt handlar helt enkelt om militärmakt och i viss mån ekonomiska påtryckningar, för att få ett land att ändra sitt beteende (Pandith.2019:41-32). 

Mjuk makt

Mjuk makt handlar inte om hårda tak utan det handlar istället om att nyttja sig av media, konst, litteratur, språk, olika typer av policys, men även olika typer av institutioner, för att påverka ett annat land så att de agerar på ett sätt som man själv vill att de ska agera.