Bakgrund

Det är rätt så ofta som vi hör ordet / begreppet terrorism i samband med medias bevakning. Det är ett begrepp som är rätt så omtvistat. Men i Oxford English Dictionary, så definieras terrorism som  en otillåten användning av våld och provokation och då i första hand mot civila, för att nå politiska mål. 

Vi vet idag att terrorismen har kommit att förändras från det ena århundadet till det andra. Här nedan presenterar jag därför de centrala dragen baserat på existerande forskning. 

 

1800-talet och 1900-talet

David Rapoport, som är pensionerad professor från University of California at Los Angeles (UCLA) påpekar att i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så var det en anarkistisk våg, med personer som agerade för sig själva och de tillhörde ofta en icke-hierarkisk rörelse som använda sig av mord för att på det sättet försöka få till regimförändringar i Ryssland, Armenien, Polen och en del andra viktiga globala platser. 

En förändring kom att se under mitten av 1900-talet eftersom många imperier kom att falla samman och då kom olika självständighetsrörelser att växa fram. Det brukar beskrivas som en anti-kolonial våg där nationalistiska grupper kom att hamna i centrum i länder som bland annat Irland och Algeriet. 

De här nationalistiska grupperna kom att fortsätta sin verksamhet under 1970-talet och 1980-talet, men då kom nästa förändring att ske och den beskrivs av forskarna som en ny vänstervåg där olika revolutionärer kom att använda sig av mord, kidnappningar och bombattentat för att försöka uppnå ideologiska mål. 

Nästa förändring kom att ske på 1990-talet och fortsatte fram till idag. Det som nu inträffade var att terrorismen kom att basera sig mer på religion och beskrivs som en religiös våg. Här kom Islam att hamna i fokus och då handlade konflikterna i första hand om ethno-nationalisiska konflikter. 

Nu kom det muslimska brödraskapet i Egypten, men även vissa grupper i Afghanistan att hamna i centrum. De var ofta inspirerade av så kallade jihadister, för att driva vad som brukar kallas för ett heligt krig.

 

2000-talet

I början av 2000-talet, närmare bestämt år 2001, kom en fjärde våg, då terrorismen kom att bli mer internationell och global, vilket inte varit fallet tidigare (Pandith.2019:44-46).