Mobbning, ohälsa och självskadebeteende!

År 2017 presenterades forskningsresultat kring problemet med digitalt självskadebeteende.

Forskarna som bland annat är verksamma vid US Cyberbullying Research Center i Wisconsin, genomförde undersökningen genom att välja ut 5593 elever från gymnasiet och högstadiet som fick svara på deras undersökning.

Resultatet från undersökningen visar på att lite drygt 6% av eleverna hade postat anonymt om sig själva och då sådant som var att betrakta som elakt. Något annat som framkommer av undersökningen är att pojkar hade en större sannolikhet att rapportera deltagande, nämligen 7,1% , jämfört med flickor 5,3%.

Dessutom visar undersökningen på att 74% av de som rapporterat att de har haft ett digitalt självskadebeteende, dessutom har upplevt sig mobbade i skolan under de senaste 30 dagarna.

Resultaten från den här undersökningen visar också på att elever som har blivit mobbade i skolan har 4-5 gånger så hög sannolikhet att utsätta sig själva för digitalt självskadebeteende, jämfört med elever som inte blivit mobbade i skolan.

Något annat som tåls att nämna är att mer än 41% av de elever som utsatt sig själva för ett digitalt självskadebeteende, dessutom hade problem med olika former av depression (Gorman.2019:75)