Vad vill egentligen populisterna och nationalisterna?

Vad vill egentligen populisterna och nationalisterna?

Bakgrund Under en längre tid så har vi kunnat konstatera att nationalister och populister har kommit att ta ett allt större utrymme på den politiska arenan runt om i Europa.  Därför känns det relevant att försöka förstå vad det är som de vill uppnå.  Carolin Emcke, en...
Att försöka förstå nationalism!

Att försöka förstå nationalism!

24/3 – 2019 Vad avses med nationalism? Nationalism har ofta sätts som något förskastligt, eller något extremt.  I den nya boken National Populism – The Revolt Against Liberal Democracy, som skrivits av forskarna Roger Eatwell och Matthew Goodwin så...