Folket och den politiska eliten!

Folket och den politiska eliten!

Spänningarna ökar hela tiden!   I den nya boken “National Populism – The Revolt Against Liberal Democracy”, som har skrivits av Roger Eatwell och Matthew Goodwin, så lyfts något väldigt viktigt fram.   De påpekar nämligen helt riktigt att under flera...