Vad vill egentligen populisterna och nationalisterna?

Vad vill egentligen populisterna och nationalisterna?

Bakgrund Under en längre tid så har vi kunnat konstatera att nationalister och populister har kommit att ta ett allt större utrymme på den politiska arenan runt om i Europa.  Därför känns det relevant att försöka förstå vad det är som de vill uppnå.  Carolin Emcke, en...
Folket och den politiska eliten!

Folket och den politiska eliten!

Spänningarna ökar hela tiden!   I den nya boken “National Populism – The Revolt Against Liberal Democracy”, som har skrivits av Roger Eatwell och Matthew Goodwin, så lyfts något väldigt viktigt fram.   De påpekar nämligen helt riktigt att under...