Spänningarna ökar hela tiden!

 

I den nya boken ”National Populism – The Revolt Against Liberal Democracy”, som har skrivits av Roger Eatwell och Matthew Goodwin, så lyfts något väldigt viktigt fram.
 
De påpekar nämligen helt riktigt att under flera års tid så har spänningarna och avstånden mellan väljare och den politiska eliten ökat. Den politiska eliten har kommit att domineras av välutbildade liberala eliter som har en bakgrund som skiljer sig enormt mycket från hur det ser ut bland genomsnittsbefolkningen.
 
Skillnaderna mellan makten (eliten) och folket har kommit att öka hela tiden på grund av att denna elit bland annat är väl sammanlänkad via formella och informella nätverk.
 
Samtidigt så har det kommit att växa fram en eller flera agendor, som domineras av politisk korrekhet, vilket har drivits på av högutbildade liberaler och deras ungdomar, som ofta är är fokuserade på så kallade identitetsfrågor (Eatwell & Goodwin.2018:85).