Bakgrund

Under en längre tid så har vi kunnat konstatera att nationalister och populister har kommit att ta ett allt större utrymme på den politiska arenan runt om i Europa. 

Därför känns det relevant att försöka förstå vad det är som de vill uppnå. 

Carolin Emcke, en framstående journalist, akademiker och författare, har skrivit den nya boken AGAINST HATE där hon försöker förklara hur det ligger till. 

 

Vad vill egentligen populisterna?

Carolin Emcke förklarar i sin nya bok att nutidens populister och nationalister försöker återigen att inför folket nå fram med sitt budskap. Det som är väldigt tydligt är att de tillämpar en mycket snäv definition av både folket och nationen. 

Folket definieras inte längre som i alla andra fall utifrån det vi kallar för demos utan utifrån ethnos. Det vill säga att populister / nationalister har fastnat i det här med gemensamt ursprung, språk och kultur. 

 

Vad är det som nationalisterna drömmer om?

Det som skiljer populister och nationalister från övriga politiska inriktningar är deras dröm om ett homogent folk och en homogen nation. De avvisar helt enkelt den rättsliga grund som idag kännetecknar ett land / en nation.

Istället för att basera det på dagens horisontella axel, så vill de istället se något som baseras på en vertikal axel, men även utifrån etnisk och religiös bakgrund. Detta därför att de har fastnat i ett ”vi” och ”dem” tänkande. De vill nämligen på det här sättet måla upp en bild av vem som tillhör det gemensamma och vem som inte tillhör det gemensamma.

Det homogena samhället som en del nationalister vill se finns inte i verkligheten, detta eftersom det bara kan skapas genom att man exkluderar de som betraktas som ”icke tillhörande” eller inte med ursprung i västvärlden (Emcke.2019:68-71).