24/3 – 2019

Vad avses med nationalism?

Nationalism har ofta sätts som något förskastligt, eller något extremt. 

I den nya boken National Populism – The Revolt Against Liberal Democracy, som skrivits av forskarna Roger Eatwell och Matthew Goodwin så diskuterar de bland annat kring begreppet nationalism. 

De lyfter bland annat fram att nationalism handlar om ett sätt att tänka, som sträcker sig längre än att individen har patriotiska känslor för sitt hemland. Nationalism som begrepp refererar snarare till en tro bland människor att de ingår i en grupp av människor som delar en gemensam historia och en gemensam identitet och som är sammanlänkade baserat på en gemensam mission eller ett gemensamt projekt. 

Något annat som ingår i nationalismen är att människor ofta definieras av en önskan om att bevara sin nationella identitet och att den ska skydda mot radikala förändringar och fokus ligger ofta på att lyfta fram det gemensamma nationella intresset (Eatwell & Goodwin.2018:78-79).