Globaliseringens baksida

Globaliseringens baksida

Bakgrund Globalisering är ett begrepp som används väldigt ofta utan att det egentligen definieras eller problematiseras. Man kan förstå globalisering som en form av öppnande av gränser och att man tar bort olika former av hinder, för att bland annat underlätta handel...