Bakgrund

Globalisering är ett begrepp som används väldigt ofta utan att det egentligen definieras eller problematiseras.

Man kan förstå globalisering som en form av öppnande av gränser och att man tar bort olika former av hinder, för att bland annat underlätta handel och rörlighet.

 

Vad har inträffat?

När vi gräver lite djupare i det här med globaliseringen och undersöker vilka konsekvenser som globaliseringen fört med sig, så finns det lite olika slutsatser, beroende på vem man frågar och vilka som forskat kring saken.

Ett svar som förekommer är att den ekonomiska globaliseringen har medfört att den ekonomiska ojämlikheten har ökat.

Sedan nämns det också bland en del forskare att globaliseringen har medfört stora fördelar för hundratals miljoner människor och det särskilt i länder som tidigare betraktats som underutvecklade. Bland annat har det skett en ekonomisk tillväxt i de här länderna, samtidigt som lönerna har ökat och levnadsstandarden har förbättrats.

Ett exempel som brukar användas är Kina. Under tidsperioden 2006 till 2015 så ökade genomsnittslönen med tre gånger.

Samtidigt så har de välutvecklade länderna vunnit en hel del fördelar, då länder som USA har kunnat köpa billiga kläder, elektronik och andra varor från Asien.

 

Globaliseringens förlorare

Bland globaliseringens förlorare hittar vi bland annat miljontals vanliga arbetare i USA och i andra välutvecklade länder. Detta därför att det visar sig ofta vara billigare att flytta produktionen till låglöneländer i Asien och när textilfabriker slår igen i bland annat USA, så slår det mycket hårt mot lokalsamhället. I värsta fall riskerar de arbetare som blir av med sina jobb att hamna i en situation där deras färdigheter / kunskaper visar sig vara värdelösa. Det kan till och med bli som så att de måste acceptera en situation där de tvingas ta helt andra jobb till betydligt sämre löner eller att hamna i en situation med år efter år med arbetslöshet.

Global lönekonkurrens

Globaliseringen har också medfört en situation där vi nu ser global lönekonkurrens. Så länge transportkostnaderna hålls nere så kan låglöneländerna mycket väl konkurrera med USA, eftersom i USA så betalar arbetsgivarna uppåt 12-15 dollar i timmen, samtidigt som de i låglöneländerna jobbar för så lite som 1 dollar i timmen. I det långa loppet så blir det ohållbart för amerikanska företag att betala högre löner än vad som är fallet med deras konkurrenter.  Så antingen måste de sänka lönerna drastiskt, eller så tvingas de att flytta produktionen till låglöneländer. 

Tittar vi på dagsläget så har det skett vissa förbättringar i länder som Kina, Indien, Indonesien, Bangladesh och en del andra underutvecklade länder och det utan att USA eller andra välutvecklade länder i västvärlden drabbats av fattigdom (Page & Gilens.2017:38-41).