Bakgrund

Att interagera med sin omvärld kräver både kunskap och förståelse för olika kulturer och människor. Här har det varit svårt för USA vad gäller att nå i första hand unga muslimer.

 

 

Ett misslyckande

Ett av de största problemen beskriver Farah Pandith, som skrivit boken How We Win – How Cutting-Edge Entrepreneurs, political visionaries, enlightened business leaders, and social media mavens can defeat the extremist threat, nämligen att det har varit ett så snävt fokus i samband med att USA bekämpat terrorismen. 

Det visar sig nämligen att regimen i Washington inte har haft någon kunskap om eller förståelse av hur det ser ut bland unga muslimer inom milleniegenerationen. 

De saknar alla de insikter som visar sig finnas inom företagsvärldens och som använts för att kunna nå och sälja olika produkter till denna åldersgrupp. 

Tyvärr så visar det sig att USA inte har något program eller system på plats. Ambassaderna runt om i världen har samlat in insikter, men de har inte haft någon budget eller något protokoll som styr insamlingen av de här materialet och därför har de heller inte kunnat analysera det hela. Samtidigt har de misslyckats att fånga upp olika trender inom ett eller flera länder eller regioner inom ett land. 

Det visar sig till och med att USA helt saknar etnografisk, sociologisk, psykologisk, teknologisk eller kulturell expertis för att kunna förstå och tolka de erfarenheter som unga muslimer har. 

Det här gör att unga muslimer lätt faller för locktoner från extremister och deras tolkning av Islam. Detta därför att de yngre generationerna bland muslimerna ofta letar efter sig själva och hur de förväntas leva som muslimer eller att hitta sin rätta plats i samhället. De känner sig ofta bortkopplade från traditionella auktoriteter och de svar som normalt kommer från dem (Pandith.2019:8-10).