Bakgrund

USA förändras i rätt så snabb takt. Det som har hänt om vi studerar denna stora nation över en längre tid är att migrationen har förändrats. Tidigare var det i första hand vita Européer. Men, det kom sedan att övergå i att det kom fler från Asien, Afrika och Mellanöstern. 

Tidigare så var de vita i majoritet både i städerna och i de olika delstaterna. 

 

Icke-vita är nu i minoritet i många städer

Men, tittar vi på statistik från 2011, så visar den statistiken att i mer än hälften av alla städer så är nu icke-vita den nya majoriteten. Det syns bland annat i städer som Austin (Texas), Tucson (Arizona), Charlotte (North Carolina), Phoenix (Arizona) och Las Vegas (Nevada). 

 

Icke-vita är nu också minoritet i ett flertal delstater

Tar vi sedan en titt på olika delstater i USA, så visar statistik från 2016 att de vita kom att bli den nya minoriteten i delstater som Nevada, Texas, New Mexico, California och District of Columbia. 

Bland barnen i USA, så utgör de som är under 10 år gamla och Non-Hispanic, den nya minoriteten (Eatwell & Goodwin.2018:140).