Efter den tragiska terrorattacken i Nya Zeeland så hade YouTube svårt att hänga med och ta bort alla videos som laddades upp. 

Varje gång de tog bort en video, så laddades den upp på nytt. Därför tvingades Youtube att temporärt stänga av vissa funktioner och att plocka bort mänskliga moderatorer, för att snabba upp processen för att kunna ta bort det här våldsamma innehållet. 

Hur kunde då det här fortgå? Jo, därför att de som laddade upp nya videos gjorde små justeringar hela tiden, däribland att vattenmärka logotyper, vilket medförde att Youtube fick svårt att upptäcka och ta bort materialet. 

Något annat som försvårade arbetet för Youtube vara att människor i materialet omvandlades till animationer