Bakgrund

Polen tillhör det tidigare östblocket. Man har efter det kommit att tala om en postkommunistisk övergång till demokrati. 

 

1990-2005

Under den här tidsperioden så kom det att hållas  fem fria och rättvisa val i Polen och BNP kom att öka i mycket snabb takt. Landet kom att nå $14000 per kapita, vilket brukar anses stå för en stabil demokrati. 

Under den här tidsperioden så kom det dessutom att växa fram  många aktiva organisationer inom civilsamhället. 

År 2004, så kom Polen dessutom att accepteras som medlem av Europeiska Unionen. 

 

År 2015

Det här året kom att bli det år som regeringen under ledning av Donald Tusk kom att visa på positiva saker, bland annat att de lyckats leda polen genom den ekonomiska recessionen 2008. Dessutom kom den här regeringen att förbättra Polens relationer med sina grannar och de hade också vissa framgångar som EU:s ledare under en kortare period. 

 

När skandalen briserade

Så kom dagen när skandalen briserade. Hemliga inspelningar av privata konversationer mellan ledande politiker kom att läcka ut och regeringens förtroende kom att störtdyka. 

Det här öppnade dörren för högerpopulisterna, nämligen partiet Lag och rättvisa.

 

Demokratin börjar hotas i sin grund

Det här partiet kom också att vinna både presidenvalet och parlamentsvalet i Polen. 

Det här blev början till en period när grundläggande regler för demokrati kom att aktivt undermineras. Bland annat kom de att underminera det etablerade oberoende som finns för olika statliga institutioner.

Ännu värre blev det när de tog kontrollen över konstitutionstribunalen. som är landets högsta domstol. 

Nästa steg de tog var att använda statliga medel för att sprida propaganda och tysta kritiska journalister. 

En annan stor förändring som skett i Polen är att partiet Lag och rättvisa som kommit till makten kom att plocka bort de kommentatorer som normalt förekommer ofta i statstelevisionen. 

Förutom det här så började de även angripa privata medier, nätverk och publikationer. Bland annat så har de här privata aktörerna förlorat sina möjligheter att annonsera, då de förlorat sina kontrakt. Dessutom har regeringen tagit till påtryckningar mot utländska ägare och tvingat dem att sälja till mediaföretag som stödjer den nuvarande regeringen. 

Nu har det dessutom gått så långt att den polska regeringen med lag och rättvisa partiet börjat att attackera de som framför kritik och som öppet protesterar eller rapporterar om protester mot den sittande regeringen (Mounk.2018:124-127).