LANDSBYGDS DRÖM

LANDSBYGDS DRÖM

DRÖMMAR

Landsbygds dröm

Jag bor själv på landet under sommaren och lever då min landsbygds dröm. Det jag kan se och uppleva är att saker och ting verkligen fungerar annorlunda. Dels att grannar hjälps åt mycket mer, då man är mer beroende av varandra ute på landsbygden. Här hälsar man på varandra även när någon bara åker förbi i sin bil eller någon av bönderna åker förbi med sin traktor till och från sina ägor.

 

landsbygds dröm 

 

 En landsbygds dröm kan jag förstå att en och annan har. Speciellt i tider av social och ekonomisk oro. Många drömmer om att flytta ut på landet och få lugn och ro. En landsbygds dröm hänger ofta ihop med att man längtar efter något nytt och en lugnare livsstil, jämfört med stressen och hetsen i våra städer. Att bo på landet är absolut annorlunda jämfört med att bo i någon av alla våra städer. Avstånden är längre, och servicen är inte lika väl utbyggd som i städerna. Men, naturen och djuren är mer närvarande på landsbygden. I och med att fiber dras ut till olika fastigheter på landsbygden, så öppnas det nya möjligheter vad gäller att sköta många ärenden över nätet och att på sikt bygga sitt företags närvaro och synlighet på nätet. Så låt inte din landsbygds dröm stanna vid en dröm, utan låt din dröm bli verklighet och gör det som du drömmer om. För en del människor så handlar deras landsbygds dröm om vad de kallar för en bättre livskvalitet. Så, våga följa dina egna drömmar och gå din egen väg.

Jag har även en annan sida om landsbygden som kan vara av intresse för er, se och läs mer här!

En spännande artikel som visar på att en landsbygds dröm inte behöver stanna vid en dröm.