Bakgrund

Konflikten i Yemen är komplicerad därför att det är en del av vad som kan kallas för ett ”proxy war”. Inblandade i det här är Saudiarabien, Iran, Irak och Yemen. 

Det påstås till och med att Saudiarabien ska ha gjort sig skyldiga till allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i Yemen, detta i samband med deras konflikt med den av Iran stödda Houthimilisen. 

 

En blodig konflikt i Yemen

Enligt tillgängliga uppgifter från år 2016, så har mer än 10.000 personer dödats i samband med den här konflikten och samtidigt så har 600.000 personer drabbats av en koleraepidemi. Saken förvärras dessutom av ett saudiskt embargo, vilket medfört omfattande svält i Yemen. 

 

Saudiarabien och Iran

Saudirabien är oroliga för att Iran får inflytande då Iran stödjer Houthimilisen. Därför har Saudiarabien infört ett vapenembargo, för att förhindra att Iran för in vapen till milisen i Yemen. Saudiarabien är nämligen rädda för att Iran ska få en geostrategisk maktposition i Adenviken.

USA har också kommit att blanda sig i konflikten i Yemen genom att bland annat använda sig av flygattacker och att skicka in operatörer från special forces, för att slå mot de som är samman kopplade med Al Qaida. Dessutom har USA kommit att ge Saudiaarbien ett militärt stöd (Gardner.2018:202-203).