I boken National Populism – The Revolt Against Liberal Democracy, så förklarar Roger Eatwell och Matthew Goodwin att officiella data från EU, visar på att det sker och kommer att ske en naturlig befolkningsminskning i Europa. 

De nämner bland annat att det här kommer att ske i länder som Grekland, Italien, Ungern och Portugal. Samtidigt tillhör de här länderna de som är de största motståndarna till immigration och flyktingar. 

Tittar vi in i framtiden, så visar data på att år 20150 så kommer så kommer länderna i öst och centraleuropa, däribland Bulgarien, Ungern, Lettland, Litauen , Polen och Rumänien att ha en befolkningsminskning på ungefär 15%, vilket bland annat beror på de låga födelsetalen, hög dödlighet och att ungdomar flyttar till länder där det är bättre ekonomiska villkor. 

Vad gäller befolkningstillväxt, så visar siffror på att år 2050 så kommer det att finnas 10 miljarder människor och tillväxten kommer att ske i första hand i Afrika. Detta då läget är som sådant idag att där är 60% av befolkningen under 25 år. 

År 2050 så förväntas de utlandsfödda i Västeuropa utgöra någonstans mellan 15-32% (Eatwell & Goodwin.2018:172-174).