Bakgrund

Vi får gå tillbaka till den tid då Boris Jeltsin var president. Han ställdes då inför en situation där marknadskrafterna ställde krav på refomer. Reformer som gick ut på att göra allting samtidigt istället för att ta små steg i taget. 

President Jeltsin valde att gå med på de här kräven. Han kom att utse en grupp ekonomer, under ledning av Yegor Gajdar. 

Vad som hände var att Gajdar och hans lilla team kom att liberalisera priserna och handeln, redan i januari 1992.

Över en natt så blev det marknaden som kom att sätta priserna på produkter i affärerna och inte staten. 

För att undvika hyperinflation och massiva statliga underskott, så försökte Gajdar och hans grupp  att kontrollera tillgången till pengar och det samtidigt som regeringen fick börja med att spendera mindre än vad de gjort tidigare. 

Anatoli Chubais, en nära medarbetare till Gajdar utvecklade ett program som tillät ledningen och de anställda att ta över majoritetsägandet inom företagen. 

Gajdar lyckades med konsten att få ner den månatliga inflationen från 38% i februari till 9 % i augusti 1992. 

Gajdars åtstramningspolitik medförde att han blev väldigt impopulär, då hans politiska väg utgjorde ett hot mot direktörer och anställda. 

De kom därför att nyttja sin makt för att sätta press på President Jeltsin. President Jeltsin kom så sakteliga att backa och i december 1992, så kom Gajdar att sparkas, för att sedan ersättas av den konservativa Viktor Chernomyrdin. 

 

Jeltsin tvingas bort

Under sommaren 1993, så var det en tydlig majoritet i det ryska parlamentet som beslutade sig för att Jeltsin måste stoppas. 

Jeltsin väntade inte på vad som skulle komma att ske, för den 21 september 1993, så utfärdar han ett presidentdekret och upplöser den ryska kongressen, samtidigt som han kallade till val för att etablera ett tvåkammarsystem. 

Högsta Sovjet reagerade direkt med ilska och fördömde presidentdekretet som okonsitutionellt och samtidigt drev de igenom en resolution som avskaffade Jeltsins presidentmakt. 

Fyra dagar senare, så höll hela kongressen ett möte och där kom de att godkänna Vicepresidenten Aleksandr Rutskoi som Rysslands nya president. 

Den 3 oktober så kom Rutskoi och hans allierade fram till beslutet att ta kontroll över Borgmästarens kontor, men även att ta kontrollen över TV-centret Ostankino. 

Samma kväll så kom President Jeltsin att beordra ryska soldater att attackera parlamentet och han utfärdade nationellt undantagstillstånd, samtidigt som han avsatte Rutskoi som Vicepresident. 

 

Den nya ryska konstitutionen

Det visade sig inte vara så enkelt att konsolidera demokratin i Ryssland. 

Dock kom en ny rysk konstitution att tas fram och träda i kraft. I denna konstitution, så garanterades grundläggande rättigheter för alla ryska medborgare. Dessutom etablerades ett nytt system för regeringen. Man delade upp det i presidentens konto, en premiärminister med regeringen och ett tvåkammarparlament. Tvåkammarparlamentet består av underhuset, som kallas för statsduman och ett överhus som kallas för federationsrådet. 

Dessutom fastslogs det att presidenten väljs direkt av folket för en period av fyra år. Dessutom finns det en så kallad impeachment process, vilket är helt nytt i Ryssland. 

Baksidan av den nya konstitutionen enligt rätt så många experter är att presidentmakten kom att stärkas, genom att presidenten får mer makt vad gäller att utfärda olika dekret, men även mer kontroll över valet av Premiärminister, inrikesminister och chefen för underrättelsetjänsten FSB (McFaul.2018:30-33).