Inledning

Sociala medier är något som är viktigt för många och det finns både en framsida och en baksida. Idag vill jag fokusera på det vi kan kalla för baksidan. 

Problematiska beteenden

När vi nu tittar runt i de olika sociala kanalerna så finns det en hel del problem och då talar jag inte om nättroll eller hot. 

Idag tänkte jag istället tala om de som intehåller sig till spelreglerna för olika grupper, till exempel på Facebook. 

Det vi vet idag är att en del personer verkar ha svårt för att förstå eller bry sig om spelreglerna som finns för olika grupper. 

Tyvärr leder det här till att enskilda individer råkar illa ut. Sådant här förstör väldigt mycket och skapar en dålig stämning. 

Värst är de fall när det handlar om kriminella / brottsliga ageranden till exempel att det skickas porrbilder eller liknanden. Sådant får inte förekomma och därför behöver vi tyvärr återigen lyfta ämnet ”beteenden i sociala medier”. 

 

Gör så här om du blir utsatt för ett brott i sociala medier!

När ni hamnar i en situation där ni utsätts för en överträdelse som dessutom strider mot gällande lagstiftning, så rekommenderas att ni alltid polisanmäler saken. Det finns nämligen en ny lagstiftning sedan år 2017 kopplat till just kränkningar på nätet och brottsrubriceringen, som har införts i Brottsbalken är ”olaga integritetsintrång”. 

 

Grupper på Facebook

De flesta användarna är väl insatta i att det finns grupper på Facebook. Det finns både öppna och slutna grupper. Dessutom finns det ofta en eller flera personer som fungerar som administratörer.

Sedan finns det dessutom moderatorer. Så, det innebär att när överträdelser sker så kan det anmälas till administratören / administratörerna, som sedan kan föra saken vidare.

För, som det är idag, så finns det en innehållsgranskning hos Facebook. Så, när Admin anmäler något till Facebook så går det till deras moderatorer och innehållsgranskare, som sitter i både USA och södra Europa.