Bakgrund

Under en längre tid så ar det diskuterats kring hur automatisering, datorisering och robotisering påverkar jobben. 

Nu börjar det komma både rapporter och ny forskning kring hur det hela hänger ihop. 

I boken Democracy In America – What Has Gone Wrong And What We Can Do About It, som skrivits av Benjamin I. Page och Martin Gilens, så presenteras nya och relevanta fakta om hur det hela hänger ihop. 

 

Digitalt baserad teknologi

Det som nu sker i olika delar av världen är att ny teknologi utvecklas i snabb takt, vilket leder till att sätta press på amerikanska arbetare och att även medelklassen tillhör de som nu riskerar att bli de stora förlorarna. 

Det som sker är bland annat att datorerna och robotarna blir allt smartare och bättre. Datorerna har bland annat kommit att automatisera många processer, men de har också tagit över många uppgifter inom tillverkningsindustrin, som tidigare genomfördes av en välavlönad grupp av arbetare.

 

Exempel från bilindustrin och flygindustrin

ch flygindustrinVi ser bland annat att det blir mer av automatisering och robotisering inom bland annat bilindustrin, där det tidigare fanns arbetare som hade rätt så höga löner på grund av deras fackförbund. Idag så krävs det bara en tiondel av vad som krävdes innan vad gäller arbetskraft för att producera samma mängd bilar. 

Inom flygplanstillverkningen ser vi samma utveckling. Tittar vi till exempel på hur det fungerar hos den största flygplanstillverkaren i USA, nämligen Boeing, så har robotarna kommit att ta över jobben som tidigare sköttes av mekaniker.

Det visar sig nu att robotarna utför de här arbetsuppgifterna både snabbare och mer noggrannt än vad som var fallet när man hade en manuell arbetskraft. Robotarna har även tagit över farligare uppgifter så som målning av flygplanen. 

 

Övriga arbetsmarknaden

Jobben har även kommit att minska inom andra branscher än tillverkningsindustrin. Tittar vi på till exempel jordbruket och tjänstesektorn så har det även där kommit att bli förändringar på grund av den snabba teknologiska utvecklingen. 

De som tidigare såg till att saker och ting skrevs, har kommit att ersättas av olika former av automatiserad ordbehandling. Inom handeln så har många kassörskor kommit att ersättas av näthandel, till exempel konkurrens från Amazon. 

På sikt så kommer även lastbilschaufförer, taxichaufförer och andra som levererar dina varor att ersättas av självkörande fordon och drönare som levererar paket. 

 

Mer utbildning är inte svaret eller lösningen

Forskningsresultat som har presenterats visar på att mer utbildning är varken svaret eller lösningen.

Vi ser nämligen även att högutbildade och välutbildade har kommit att ersättas av automatiska system.

De som sköter bokföringen har till exempel kommit att ersättas av olika typer av datoriserade system och det gäller även att förbereda inför skatteinbetalningar. 

Något annat vi har kunnat konstatera är att advokater och så kallade paralegals har kommit att förlora sina jobb, då de ersätts av olika typer av datorprogram till exempel e-Discovery, som används för att analysera miljontals sidor med dokument, för att där hitta relevanta rättsliga koncept och rättslig vägledning från olika fall. 

Något annat som har kommit att ske så smått är att ingenjörer har kommit att förlora sina jobb och ersättas av datorer och datorprogram som är kopplade till artificiell intelligens (Page & Gilens.2017:41-43).