Inledning

Det är helt uppenbart att vi behöver vara lite tydligare med vad som avses med sociala medier. 

En av de bästa definitionerna som finns idag är att det handlar om innehåll som har skapats i samarbete med sin publik. 

Social inom sociala medier innebär att publicering nu handlar om deltagande. 

 

Olika typer av sociala medier

 

Vi kan dela upp sociala medier i olika typer av sajter. Hit hör till exempel bloggar, medlemssidor, fotosajter och mikrobloggar (Comm & Taylor.2015:2-12).