2019-02-05

Vilka är det som röstar populistiskt?

 

Italien:

 

Tittar vi på nationalpopulisterna i Italien, så visar data på att deras supportrar är rätt så jämnt fördelade mellan generationerna.

 

 

Frankrike:

 

I samband med Presidentvalet i Frankrike så genomfördes en mätning som visade på att de som stödde Marine Le Pen i första hand finns bland de som är 18-24 år.

 

 

Österrike:

 

I samband med senaste valet i Österrike, så var det i första hand män i åldern 18-29 år som röstade på frihetspartiet.

 

 

Tyskland:

 

Forskning från senaste valet i Tyskland, visar på att det inte är pensionärer som röstar på Alternativ för Tyskland, utan det handlar i första hand om personer i åldern 25-50 år.

 

 

Sverige:

 

Data från riksdagsvalet visar på att bland Sverigedemokraternas supportrar så är de i åldern 18-34 år näst populärast. De vanligaste bland deras supportrar hittar vi bland de som är i åldern 35-54.

 

 

Grekland:

 

Bland de som röstade på Gyllene gryning så nämns inte någo speciell ålder. De talar istället allmänt om unga män som på sin höjd har en gymnasieutbildning och som upplever sig marginaliserade i relation till andra grupper.

 

 

Ungern:

 

Tittar vi på de som säger sig stödja populisterna, nämligen Jobbik, så handlar det i första hand om unga män som är fientliga gentemot romer och judar.

 

 

Storbritannien:

 

Bland de som röstade på UKIP så finner vi i första hand äldre än och de här valde också att stödja att Storbritannien ska lämna EU. Genomsnittsåldern bland de här personerna är 52 år (Eatwell & Goodwin.2018:12-13).