En sida om Amerika för ökad förståelse!

Bakgrund

USA har en lång historia och därför behöver man ha den historiska bakgrunden för att 

inte gå på mycket av det som sägs av våra politiker och som står i våra medier. USA är ett

invandrarland och det går tillbaka till indianerna, som var urspungsbefolkningen. 

Det man behöver veta om man inte redan är insatt, är att USA inte har någon kung eller drottning

utan det är Presidenten som är centralfiguren. Landet är nu uppe i sin 45:e president. 

Men, det finns en form av maktdelning i USA, då delstaterna har stor självsständighet i form av ett

eget rättssystem, egna lagar, egna domstolar och så vidare.