Tribes – grupper

Amy Chua har skrivit den nya boken POLITICAL TRIBES – Group Instinct and the fate of nations. 

 

Tillhörighet och exkludering

Författaren lyfter fram att människan är av naturen en del av en tribe och har alltid ett behov av att tillhöra en grupp. Vi som människor kräver att det finns band och någon form av tillhörighet. Det är just därför som vi som individer älskar klubbar, lag, olika typer av föreningar, men även familjer. 

Vad vi vet är att när människor väl tillhör en grupp, så har de en tendens att bestraffa outsiders. En del personer går till och med så långt att de är villig att offra väldigt mycket. Tyvärr finns det till och med de som är villiga att döda eller själv dö för gruppens bästa. 

Grupper kännetecknas ofta av olika typer av identiteter. Då handlar det inte i första hand om nationen som identitet, utan det handlar i första hand om etniska, regionala, religiösa, sekteristiska och klanbaserade identiteter (Chua.2018:1).