Skrivande

Att skriva texter fungerar bäst för mig. Det beror på att då kan jag gå och tänka igenom vad jag vill ha med och hur jag vill att det ska formuleras. Det här med att göra något direkt, som att snacka en massa passar inte riktigt mig. Då får man nämligen inte någon tid till att tänka igenom saken. 

 

Ord är viktiga

De ord vi använder oss av är viktiga och därför måste det bli rätt från början. Det är just här som tänkandet kommer in. Åtminstone är det så för mig.

Att stressa fram något leder sällan eller aldrig till ett bra resultat. Sedan handlar ju mycket om hur mottagaren tar emot budskapet och därför måste den som skriver en text tänka igenom ordvalet och inte bara skriva vad som helst.

Det här gäller oavsett om du skriver en uppsats eller ska skriva en debattartikel. Tittar vi sedan på nätet så blir det ännu viktigare hur vi formulerar oss, för där ska allt gå så fort och då kan det lätt bli fel och så kan det sätta igång världens cirkus, därför att något misstolkas / feltolkas av mottagaren.