2019-02-13

Så känner du igen den populistiska stilen

 

Låt oss en gång för alla synliggöra hur du som väljare känner igen den populistiska stilen. 

Enligt nya forskningsresultat som finns publicerade i boken National Populism – The Revolt Against Liberal Democracy, som skrivits av Roger Eatwell och Matthew Goodwin, så känner vi igen den populistiska stilen på att de sällan finns ett sammanhållet partiprogram, utan det som skiner igenom är deras kompakta motstånd mot invandrare, minoriteter, den politiska eliten, media och andra som de har valt att kalla för folkets fiender. 

Populism kan enligt de här två forskarna förstås som en rörelse och de känns igen väldigt tyligt därför att de leds ofta av ledare som är demagoger och som dessutom är karismatiska. 

Något annat som sticker ut är att de ofta anser sig tala för folket eller den stora massan. Dessutom är det ofta som så att ledarna ser sig själva som outsiders i relation till den politiska eliten. 

Vad gäller deras språkbruk, så känner vi igen dem då de ofta använder sig av ”vi” mot ”dem”, men även ”ond” mot ”god”. 

Slutigen så känns den populistiska stilen igen då de ofta kommer tillbaka till olika konspirationsteorier om att det finns mörka krafter som agerar, däribland ljusskygga organisationer, som agerar bakom stängda dörrar för att montera ner nationen (Eatwell & Goodwin.2018:44-45).