2019-01-22

Ryssland har valt att stödja Kina

istället för att stödja Indien!

Hall Gardner beskriver hur Ryssland under kalla kriget, men även direkt efter kalla kriget valde att försöka skapa balans genom att stödja Indien framför Kina. Tidigare var det som så att Ryssland ville säkerställa att Indien fick vissa favörer vad gäller tillgång till militärteknologi i relation till Kina. 

Men, nu många år senare så har Ryssland tydligt valt att byta sida, då vi ser tydligt hur Ryssland stödjer Kina, men även Pakistan. Bland annat så har Ryssland numera valt att inte på samma sätt som tidigare sälja militärt material till Indien och det gäller även militärt samarbete. 

Det har medfört att Indien därför vänt sig till USA vad gäller ekonomiskt stöd och tillgång till avancerad teknologi. De har bland annat köpt vapen från USA till ett värde av 14 miljarder dollar, för att förstärka sin kapacitet vid bland annat gränsen till Himalaya och i den indiska oceanen. 

Vad som nu sker är att USA och deras allierade försöker få Indien över på sin sida vad gäller geostrategiska och politisk- ekonomiska intressen kring säkerhetssamarbete och vapenförsäljning (Gardner.2018:163-168).