2019-02-01

Att förstå nationell populism

 

I den nya boken National Populism – The Revolt Against Liberal Democracy, som har skrivits av Roger Eatwell, som är specialist på politiska partier, traditioner och idéer och hans kollega Matthew Goodwin, som är politisk sociolog, så förklarar de redan på första sidan att nationella populister prioriterar det egna landets folk och det egna landets kultur och de ger en röst till de som känner sig ignorerade och de är ofta mycket kritiska mot den politiska eliten. 

Den nationella populismen fanns långt före den ekonomiska krisen 2008 och eferföljande ekonomiska recession. 

Vad som är bra att känna till är att det inte handlar om något så enkelt som arga vita ämn. 

De nationella populisternas förhållningssätt innebär att de är kritiska mot vissa aspekter av den liberala demokratin, så som den ser ut i västvärlden idag.

Det handlar alltså inte om att de är facister som vill riva viktiga institutioner i samhället. Snarare är det som så att de är kritiska mot en del av de här institutionerna, som de anser inte är representativa för samhället i sin helhet. 

Sedan är det också som så att de nationella populisterna lyfter fram legitima demokratiska frågor som många människor vill lyfta fram och diskutera. 

Nationella populister varför eliterna i samhället har kommit att bli mer avskärmade från vanligt folk. De ifrågasätter också försöken att riva ner nationalstaten, som de ser som den enda konstruktionen som klarar av att organisera det sociala och politiska livet. 

Sedan är det givetvis som så att de nationella populisterna är kritiska vad gäller den förda migrationspolitiken och att de ifrågasätter om samhällen i väst verkligen klarar av att ta emot så många immigranter som medför en stor etnisk förändring. 

Det är också som så att de nationella populisterna ifrågasätter om det nuvarande ekonomiska systemet inte istället bidrar till ökad ojämlikhet och även lämnar en hel del människor till sitt eget öde. 

Därför ifrågasätter de ofta agendan bakom det kosmopolitiska och det globala (Eatwell & Goodwin.2018:IX-XII).