Polarisering

Att samhällen slits isär har kommit att bli allt tydligare. I USA så finns det studier från bland annat år 2012, men även andra studier som belyser det här problemet. 

Studier kring val och väljare

The American National Election Study (ANES) har över en längre tid kunnat visa på att de positiva attityderna till det egna partiet fortsätter att ligga på en hög nivå. Däremot så ser vi att de positiva attityderna till oppositionen har kommit att minska dramatiskt under de senaste 30 åren. Det är till och med som så i USA att många låter det här med politik gå väldigt långt och att inom många familjer så accepteras det inte att man gifter sig med någon som kommer från eller röstar på ett annat parti än det parti som familjen röstar på. 

Något som framkommit väldigt tydligt över en längre tid är att många numera framställer oppositionen som ignoranta, inskränkta och ideologiskt drivna. 

Hur har det då blivit så här? Det finns ett antal olika förklaringar, däribland att de sociala identiterna har kommit att kopplas ihop med deras politiska identiteter (Settle.2018:6-7).