Makt

Christian Fuchs som är professor i sociala medier vid University of Westminster, har skrivit boken Social Media – a critical introduction. I denna bok förklarar han på ett enkelt sätt vad makt egentligen handlar om. 

 

Vad avses med makt?

Enligt Christan Fuchs så innebär makt att några har kontroll över samhällsutvecklingen. Helt enkelt handlar det om de som fattar de viktigaste besluten. Men, det handlar också om vilka de är som har kontrollen över resurserna och dessa betraktas då som inflytelserika. Dessutom handlar det om ryktet hos de personer som är inflytelserika och därmed har möjligheten att förändra samhället. Nästan lika viktiga är opinionsbildarna eftersom de definierar de dominerande normerna, reglerna och värderingarna (Fuchs.2014:7).